Arbeidsmarktprognose en de ontwikkeling van het aantal banen tussen 2019 en 2021

2-3-2021 bedrijventerrein

Het UWV publiceerde vorige maand de landelijke arbeidsmarktprognose voor 2021. Er wordt in deze publicatie gekeken naar de (te verwachten) ontwikkeling van het aantal banen tussen 2019 en 2021. Een interessante periode, omdat het effect van de coronacrisis eerder zichtbaar was bij het aantal gewerkte uren dan bij het aantal banen. De impact op het aantal banen verschilt per sector. In de horeca is sinds de intrede van COVID-19 en de lockdown maatregelen een krimp te zien van het aantal banen, terwijl het aantal banen in de zorg, ondanks of juist mede door COVID-19, blijft groeien. Dit artikel bevat de belangrijkste punten uit de publicatie van het UWV en beschrijft wat dit betekent voor Gelderland.

Krimp uren en banen

In het begin van de COVID-19 crisis was te zien dat het aantal arbeidsuren snel kromp, maar de verwachting is dat, wanneer de contactbeperkende maatregelen worden opgeheven en de productie weer gaat groeien, het aantal uren ook meteen weer zal toenemen.

De impact op het aantal uren was dus meteen zichtbaar, maar de impact met betrekking tot het aantal banen en werkloosheid bleven door de steunmaatregelen in 2020 nog beperkt. In 2020 verdwenen er naar schatting 86.000 banen in Nederland, maar naar verwachting zullen dit er in 2021 aanzienlijk meer zijn, namelijk 103.000. Echter is de inschatting voor 2021 gemaakt voordat de strengere lockdown in december 2020 werd aangekondigd. De inschattingen zullen daardoor met nog meer onzekerheid zijn omgeven, ook omdat het verdere verloop van COVID-19 nog steeds onzeker is en de datum dat iedereen naar verwachting gevaccineerd is steeds verder verschuift.

Sectorverschil

In het verdere verloop van dit artikel zal er gekeken worden naar de ontwikkeling van het aantal banen. Er is namelijk een aantal sectoren waarin het aantal banen groeit, maar er zijn meer sectoren waarin banen verdwijnen, zie tabel 1. Wanneer er gekeken wordt naar het totaal, zal er een krimp zijn van 1,8% tussen 2019 en 2021, wat gelijk staat aan een verlies van 189.000 banen in Nederland.  

De meeste banen verdwijnen in de sectoren waar veel met flexibele contracten wordt gewerkt en/of die direct getroffen worden door de contactbeperkende maatregelen. Met name in de horeca en uitzendbranche zijn veel banen verdwenen en zullen er nog meer verdwijnen. Niet alleen de horeca, maar ook de sector cultuur, sport & recreatie hebben te maken gehad met tijdelijke sluitingen, waardoor deze hard worden geraakt. Daarnaast is er ook een krimp te zien in de bouw- en industriesector, waarin respectievelijk 4,8% en 4,3% van de banen verdwijnen tussen 2019 en 2021.

Tabel 1: Procentuele ontwikkeling van het aantal banen tussen 2019 en 2021 naar sector. Bron: UWV (2021)

sector procentuele ontwikkeling
informatie en communicatie 5,8%
openbaar bestuur 4,2%
zorg en welzijn 3,9%
onderwijs 2,0%
specialistische zakelijke diensten 1,3%
verhuur en handel onroerend goed 1,1%
Financiële dienstverlening 1,0%
Landbouw, bosbouw en visserij 1,0%
Overige diensten (incl. huishoudens) -2,1%
Detailhandel (incl. auto's) -3,0%
Schoonmaakbedrijven, hoveniers -3,5%
Groothandel -3,6%
Verhuur en overige zakelijke diensten -3,8%
Industrie -4,3%
Cultuur, sport en recreatie -4,7%
Bouwnijverheid -4,8%
Vervoer en opslag -5,4%
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling -9,2%
Horeca -10,9%

Er zijn ook sectoren die een toename van het aantal banen verwachten: zorg & welzijn, openbaar bestuur en informatie & communicatie. Zorg & welzijn en informatie & communicatie, zijn sectoren die al jaren een groei kennen. De grote vraag naar digitalisering heeft een versterkend effect op de sector informatie & communicatie. Net als de grotere vraag in de zorg door de coronacrisis. De steunmaatregelen en de stijgende vraag naar WW- en bijstandsuitkeringen, zorgen dat vraag naar arbeid groeit in de sector openbaar bestuur.  

Wat betekent dit voor Gelderland?

De prognoses die voor Nederland gedaan zijn door het UWV zullen in grote lijnen gelijk zijn voor Gelderland. De sectorstructuur van Gelderland ligt namelijk erg dicht bij die van Nederland, zie tabel 2. Alleen de sectoren industrie en zorg & welzijn zijn relatief groot in Gelderland. Zoals gezegd, groeit het aantal banen in de zorg, mede door de coronacrisis, wat dus relatief gunstig is voor Gelderland. De industrie laat een krimp zien van het aantal banen, wat weer relatief ongunstig is voor Gelderland. De prognose is dat de industrie met 4,3% zal krimpen, maar toch wordt er ook gezegd dat de industrie zich snel lijkt te herstellen. Dit komt voornamelijk omdat de exportvooruitzichten gunstig lijken.

De hoeveelheid banen in Gelderland beslaat 11,7% van het totaal aantal banen in Nederland. Wanneer we de nationale cijfers zouden doorberekenen, zou dat betekenen dat Gelderland een verlies van ruim 22.000 banen en een verlies van bijna 33 miljoen arbeidsuren zal hebben tussen 2019 en 2021. Dit is een krimp van 1,8% van de banen en een krimp van 2% van de arbeidsuren.

Al met al zal de COVID-19 crisis, in lijn met de landelijke prognoses, ook in Gelderland zorgen voor een krimp van het aantal banen en uren. In het voorjaar zullen de uitkomsten van de Provinciale werkgelegenheidsenquête bekend zijn en kan er met zekerheid gezegd worden of de schattingen van het UWV voor 2020 in lijn zijn met de praktijk in Gelderland.

sector Gelderland Nederland
Landbouw, bosbouw en visserij 2,6% 2,6%
Industrie 12,3% 10,6%
Bouwnijverheid 6,0% 5,6%
Detailhandel (incl. handel in en reparatie van auto's) 11,4% 11,3%
Groothandel 6,1% 6,2%
Vervoer en opslag 4,6% 5,1%
Horeca 4,9% 5,1%
Informatie en communicatie 2,5% 3,7%
Financiële dienstverlening 1,4% 2,4%
Verhuur en handel van onroerend goed 0,6% 0,8%
Specialistische zakelijke diensten 8,6% 9,6%
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 1,2% 1,2%
Schoonmaakbedrijven, hoveniers 2,4% 1,9%
Verhuur en overige zakelijke diensten 1,5% 1,9%
Openbaar bestuur 4,8% 4,9%
Onderwijs 7,0% 6,7%
Zorg en welzijn 17,7% 15,5%
Cultuur, sport en recreatie 2,2% 2,6%
Overige diensten (incl. huishoudens) 2,1% 2,2%
Totaal 100,0% 100,0%

Terug naar nieuwsoverzicht