Effecten van de COVID-crisis op de werkgelegenheid in Gelderland

12-5-2021

De Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE) voert jaarlijks onderzoek uit naar de Gelderse werkgelegenheid. In de uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2020 wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de effecten van COVID-19.

Totale werkgelegenheid niet afgenomen

De totale werkgelegenheid in Gelderland is tot 1 september 2020 niet afgenomen, er is zelfs sprake van bescheiden groei. Wel is er sprake van banenverlies bij uitzendbanen en kleine banen. In een aantal sectoren (horeca, transport, industrie en groothandel) zijn veel banen verloren gegaan, maar daar staat een groei tegenover in de zorg en onderwijs. Ook de detailhandel en bouw hebben zich gunstig ontwikkeld. Het aantal bedrijven blijft groeien en het aantal faillissementen blijft laag. Recente cijfers van het CBS laten voor Nederland zien dat het werkloosheidspercentage (zou kunnen stijgen als gevolg van banenverlies) nog laag blijft: “In het 4e kwartaal van 2020 waren 384.000 mensen werkloos, 4,1% van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 is het aantal werklozen met 35.000 afgenomen.”

Aantallen gewerkte uren

De PWE-cijfers geven echter alleen een beeld van de aantallen banen. De aantallen gewerkte uren zullen vermoedelijk afgenomen zijn. Het UWV meldt hierover in haar arbeidsmarktprognose 2021: “Het effect van de coronacrisis was eerder zichtbaar bij het aantal gewerkte uren dan bij het aantal banen. Het aantal gewerkte uren daalde in 2020 met 3,8%, terwijl het aantal banen in 2020 daalde met 0,8%.”

Steunmaatregelen

Ook zullen ondernemers (waaronder ZZP-ers) hun bedrijf zo lang mogelijk overeind proberen te houden. De steunmaatregelen (NOW, TOGS, TOZO) zullen daarbij zeker een rol spelen. Bij het nog veel langer voortduren van de beperkende maatregelen moet toch gevreesd worden dat een aantal bedrijven het niet meer gaat redden en dat de ontwikkeling van de aantallen banen een negatieve wending gaat nemen.

Terug naar nieuwsoverzicht