Impact coronacrisis op werk en werving: ervaringen

17-2-2021 bedrijventerrein

Al voor de invoering van de strenge lockdown in december 2020, had de coronapandemie bij 74% van de bedrijven impact op het werk. Dit blijkt uit een enquêteonderzoek van het UWV onder werkgevers in het najaar van 2020.

Er zijn verschillen tussen sectoren in hoe groot de impact was en de manier(en) waarop de pandemie het werk raakte. Bij ruim 9 op de 10 bedrijven en instellingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie & overige dienstverlening, Horeca en Onderwijs had de pandemie impact op het werk. In de landbouw werd bij slechts 46% van de bedrijven het werk geraakt door de pandemie. De coronapandemie had op verschillende manieren impact op het werk in bedrijven. Zo waren bij 70% van de bedrijven waar de pandemie invloed had op het werk, aanpassingen nodig om 1,5 meter afstand te kunnen houden, kwam bij 50% het werk (voor een deel) stil te liggen en nam bij 49% (ook) de vraag naar producten en diensten af.

Tabel 1: Mate waarin de coronapandemie impact heeft (gehad) op het werk

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 1. Bron grafiek werk.nl.

Ook de manier(en) waarop de pandemie impact had op het werk, verschilt tussen sectoren. Zo kwam het werk in de horeca en de sector ‘cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening’ vaak (voor een deel) stil te liggen. Bij onderwijsinstellingen zat de impact op het werk meer in de toegenomen inzet van digitale technologie/ICT en het thuiswerken. De coronapandemie had ook impact op de werving van personeel. Bij 44% van de bedrijven die begin maart 2020 vacatures hadden was de coronapandemie van invloed op de werving voor deze vacatures. Zij hadden veelal tijdelijk 1 of meerdere vacatures ingetrokken.

Terug naar nieuwsoverzicht