Moeilijk vervulbare vacatures in coronatijd

13-4-2021

Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt in korte tijd flink veranderd. Om beter zicht te hebben op deze veranderingen, heeft UWV in het najaar van 2020 een enquêteonderzoek uitgevoerd onder bijna 2.800 bedrijfsvestigingen. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures bij meeste bedrijven is gelijk gebleven.

Landelijk

Vóór de coronacrisis, begin maart 2020, had bijna 20% van de werkgevers 1 of meer moeilijk vervulbare vacatures openstaan. Daarvan gaf 25% in het najaar van 2020 aan dat dit aantal is afgenomen door de coronacrisis. Bij 11% van de bedrijven was het aantal moeilijk vervulbare vacatures juist toegenomen sinds de coronacrisis. 33% van de sinds corona ontstane vacatures is moeilijk vervulbaar. Als oorzaak van het moeilijk kunnen vervullen van vacatures, noemen bedrijven vooral het ontbreken van sollicitanten. Ook het ontbreken van de benodigde vakkennis en de benodigde werkervaring onder sollicitanten noemen bedrijven vaak als oorzaak. Sinds de start van de coronacrisis ontstonden er bij 12% van de bedrijven vacatures die moeilijk vervulbaar waren. Vooral in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg zijn er veel vestigingen waar moeilijk vervulbare vacatures zijn ontstaan. In de bouwnijverheid, industrie en ICT is bij meer dan de helft van de bedrijven waar nieuwe vacatures zijn ontstaan, sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Dit is hoog in vergelijking met andere sectoren. Werkgevers noemen vooral administratief medewerker als beroep waarvoor zij het komend jaar minder vraag verwachten. Dit geldt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Daarnaast denken werkgevers dat er in 2021 minder vraag is naar bijvoorbeeld kassamedewerkers, bus- en touringcarchauffeurs en evenementmedewerkers.

Regio’s

De werkgelegenheid verschilt per regio. De impact van corona verschilt per regio: de ene regio is harder geraakt dan de andere. In de regio’s Zwolle, FoodValley, Gorinchem en Midden-Holland nam het aantal werknemersbanen ondanks corona over een jaar gezien toe. In de andere 31 regio’s nam het aantal banen af. Deze verschillen zijn te verklaren uit de samenstelling van de regionale werkgelegenheid.

Terug naar nieuwsoverzicht