Totaal aantal bedrijven in Gelderland blijft groeien

15-2-2021 binnenstad arnhem

De gevolgen van de Covid-19 crisis vertalen zich nog steeds maar in beperkte mate in de ontwikkeling van de aantallen bedrijven. Zo blijkt het aantal nieuwe bedrijven nog steeds groter te zijn dan in 2019, het totaal aantal bedrijven blijft groeien.

Starters

Het totaal aantal nieuwe bedrijven over 2019 bedroeg 21.550. In 2020 lag dat aantal dus met 23.190 nog iets hoger. Ondanks de COVID-19 crisis zijn er zijn in 2020 uiteindelijk 5.140 bedrijven meer gestart dan in dezelfde periode in 2019. In november 2020 werden 2.200 starters geteld, in december 2020 waren dat er “slechts” 1.440. Echter de terugval van het aantal starters in december is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In december 2019 werden maar 960 nieuwe bedrijven geteld.

Stoppers

Het aantal gestopte bedrijven in 2020 bedroeg 18.050. Dat zijn er ook meer dan in 2019 (14.560).

Voor een groot deel was dat toe te schrijven aan de hogere aantallen in de 1e 3 maanden van 2020 (vooral maart). Dat was dus nog niet te relateren aan de COVID-19 crisis.

Gedurende het grootste deel van het jaar lag het aantal stoppers boven dat van de aantallen van 2019. De laatste 2 maanden is het aantal stoppers opvallend laag geweest, in zowel november als december 2020 werden nog geen 1.100 stoppers geteld.

Tabel 1: Aantallen starters en stoppers Gelderland 2019/2020 per maand.

maand gestart 2019 gestart 2020 gestopt 2019 gestopt 2020
januari 2.160 3.110 2.660 2.880
februari 2.050 2.200 1.060 1.290
maart 2.440 2.180 1.300 2.310
april 1.650 1.160 1.140 1.170
mei 1.970 1.700 1.050 1.430
juni 1.560 1.720 930 1.170
juli 1.550 1.770 1.070 1.100
augustus 1.800 1.990 1.020 1.600
september 1.720 1.740 1.060 1.200
oktober 1.660 1.970 1.120 1.800
november 2.050 2.200 1.130 1.060
december 960 1.440 1.140 1.070

Tabel 1 bron: LISA-2020, bewerking Bureau Economisch Onderzoek Gelderland.

De opvallende daling bij het aantal stoppers valt ook waar te nemen bij het aantal faillissementen. Voor het hele jaar geldt al dat het aantal faillissementen onder dat van voorgaande jaren ligt. De laatste 2 maanden is het aantal tot een minimum gedaald. In de maand december werden in Nederland slechts 90 faillissementen geteld. In Gelderland werden in december minder dan 10 faillissementen geteld.

maand 2019 2020
januari 210 250
februari 520 470
maart 810 760
april 1.040 980
mei 1.420  
juni 1.910 1.630
juli 2.210 1.780
augustus 2.530 2.020
september 2.740 2.160
oktober 2.980 2.280
november 3.270 2.430
december 3.490 2.520

Tabel 2 bron: LISA/KvK.

Overigens geldt dat de hiervoor geconstateerde bedrijvendynamiek vrijwel volledig betrekking had op eenmansbedrijven (ZZP-ers). De effecten op de omvang van de werkgelegenheid zullen daarom beperkt zijn. Het verlies aan banen bij bestaande grotere bedrijven zal vermoedelijk groter zijn dan de aanwas door het groeiende aantal bedrijven.

Bron: De cijfers zijn gebaseerd op de monitor LISA-bedrijven dynamiek (zie www.lisa.nl). De aantallen wijken af van de van gegevens van de KvK. LISA kijkt alleen kijkt naar bedrijven waar betaalde arbeid wordt verricht. Het verloop van de aantallen nieuwe en gestopte bedrijven verloopt vrij grillig. Maandelijks treden forse fluctuaties op. Daarom worden hier de cumulatieve gegevens gepresenteerd. In de loop van het jaar worden grote fluctuaties daardoor uitgemiddeld

Terug naar nieuwsoverzicht