UWV Arbeidsmarktprognose 2021

15-2-2021 Korenmarkt Arnhem

Het effect van de coronacrisis wordt in 2021 zichtbaar.    Het aantal banen daalt in 2 jaar tijd met 189.000, vooral in de sectoren die direct worden getroffen door de maatregelen of waar veel met flexibele contracten wordt gewerkt. Er komen ook banen bij in sectoren als zorg en welzijn, informatie en communicatie en openbaar bestuur.

Impact crisis eerder zichtbaar bij uren dan bij banen

Het effect van de coronacrisis was eerder te merken aan de ontwikkeling van het aantal gewerkte uren dan aan de ontwikkeling van het aantal banen. Vooral in de getroffen sectoren (horeca, cultuur, sport en recreatie en bij uitzendbureaus) was een daling te zien van aantal gewerkte uren. Naar verwachting neemt het aantal uren in 2021 wel weer toe als de contactbeperkende maatregelen worden opgeheven.

Sectoren afname banen

In de horeca neemt het aantal banen binnen 2 jaar af met 59.000. Dit is een daling van 11%. In de cultuur, sport en recreatie verdwijnen waarschijnlijk zo’n 11.000 banen (-5%) tussen 2019 en 2021. Ook de uitzendbranche is een hard getroffen sector. Hier verdwijnen 76.000 banen in 2 jaar tijd (-9%). Naar verwachting verdwijnen er 27.000 banen tussen 2019 en 2021 in de bouw. In de industrie neemt het aantal banen af met 39.000.

Sectoren toename banen

Het aantal banen neemt procentueel het sterkst toe in de sector informatie en communicatie, namelijk met bijna 6% (21.000 banen). In de sector zorg en welzijn groeit het aantal banen in 2 jaar tijd met 65.000 naar ruim 1,7 miljoen banen. In de sector openbaar bestuur komen er 22.000 banen bij.

Terug naar nieuwsoverzicht