Geef kunst en cultuur nu het podium voor herstel van Nederland!

26-5-2021

De gedeputeerden cultuur van alle provincies vragen aandacht voor de cultuursector. Zij roepen het Rijk op om de musea, de theaters, de podia, de bioscopen, de vloeren en de zalen met voorrang direct open te stellen.

Op de website van het IPO is te lezen hoe de gedeputeerden erover denken: “Alle protocollen zijn op orde en liggen gereed. Toegang door middel van testen kan soelaas bieden, zolang de mogelijkheid bestaat daarin eigen keuzes te maken. In ieder geval moet het onderscheid dat nu wordt gemaakt tussen toegang tot horeca en theater en tussen toegang tot winkels en musea van tafel, dit doet de sector ernstig tekort. In de gemeenten en provincies doen we wat we kunnen om de sector te helpen.  De kunst en cultuursector is een essentiële sector voor onze samenleving en hoort daarom vooraan te staan bij versoepelingen.”

Kunst en cultuur is essentieel voor onze samenleving

De gedeputeerden geven aan dat de kunst- en cultuursector essentieel en broodnodig is in de huidige samenleving. De hebben de creatieve en kunstzinnige verbeelding van de sector nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie toonde in november 2020 nog aan dat kunst en cultuur juist de gezondheid bevorderen. En ook de economische waarde van de sector moet niet onderschat worden. “Cultuur is geen luxeproduct nadat al het andere op orde is. Het is onderdeel van het herstel van onze samenleving.” Daarom hoort de sector vooraan te staan bij de versoepelingen, aldus de gedeputeerden.

Terug naar nieuwsoverzicht