Moedig standhouden in onzekere winter

24-3-2021 kasteel

In samenwerking met provincie Gelderland peilt Erfgoed Gelderland periodiek de gevolgen van de coronacrisis. Hierbij ligt de focus op hen die het hardst getroffen worden door de coronacrisis, namelijk de musea, opengestelde monumenten en andere leden met een publieksfunctie. Door hun noden te blijven monitoren, kunnen we adequaat blijven inspelen op de behoeften die er zijn. Dit is het 4e onderzoeksverslag in deze reeks.

Diverse subsidies en noodfondsen schieten te hulp

Vooralsnog weet het overgrote deel van de publieksgerichte instellingen de crisis nog het hoofd te bieden. Het merendeel geeft aan dat de exploitatie nog niet in gevaar komt. De respondenten hebben een beroep kunnen doen op diverse subsidies en noodfondsen, onder andere van de Rijksoverheid, de Provincie Gelderland, hun gemeente, het Mondriaan Fonds en het Kickstart Cultuurfonds.

Onzekerheid blijft

Desalniettemin vormen de onzekerheid rondom de heropening en meer in het algemeen een gebrek aan perspectief, de grote knelpunten voor de respondenten. Het is immers lastig om tentoonstellingen te plannen wanneer je niet weet wanneer het publiek weer welkom is. Ook de wetenschap dat de heropening niet zaligmakend zal zijn, houdt de gemoederen bezig. Met name grotere musea met hoge bezoekersaantallen, zitten met de anderhalvemeter-maatregelen al snel aan hun maximale capaciteit. En ook (lucratieve) groepsbezoeken zitten er voorlopig nog niet in.

Contact met vrijwilligers

Het betrokken en gemotiveerd houden van de vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt dat in iedere enquête terugkomt. De coronaomstandigheden maken het nagenoeg onmogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten en vrijwilligers lopen het risico uit beeld te verdwijnen. Het merendeel van de respondenten onderhoudt telefonisch en digitaal contact met de vrijwilligers, maar het blijft lastig inschatten wie er straks weer aan het werk willen gaan en wie niet. De termijn waarop de deuren weer geopend mogen worden én het tempo waarin de oudere vrijwilligers gevaccineerd zullen worden, spelen hierbij een rol.

Terug naar nieuwsoverzicht