Steunpakketten Cultuursector

2-3-2021 vrouw kijkt in spiegel

Het kabinet kondigde op 12 februari 2021 een extra maatschappelijk steunpakket aan. Daarnaast is er ruim € 10 miljoen extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld. Ook is er voor documentairemakers een Lok Doc ontwikkelingsbijdrage aan te vragen. Als de coronacrisis aanhoudt, volgt er nog een steunpakket voor de cultuursector. Dat kondigde demissionair minister Engelshoven aan. 

Geld voor cultuurparticipatie in nieuw Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Op 12 februari 2021 kondigde het kabinet een extra maatschappelijk steunpakket aan. Het coronavirus en de maatregelen hebben naast de directe medische en economische gevolgen ook grote impact op het sociaal en mentaal welbevinden van mensen. Deze 3e crisis, de sociaal-psychologische crisis, vindt het kabinet minstens zo belangrijk. Ze komt daarom met een steunpakket sociaal en mentaal welbevinden en leefstijl. Hiervoor wordt de komende tijd € 200 miljoen vrijgemaakt.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Minister van Engelshoven (OCW) heeft als onderdeel van het 2e steunpakket voor de culturele en creatieve sector eenmalig ruim € 10 miljoen extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld. In totaal zal het fonds hiermee in 2021 ongeveer 150 extra talenten kunnen ondersteunen en enkele honderden opdrachten mogelijk maken waarbij, met inzet van ontwerpkracht, een concrete bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving. Tevens wordt een aanvullende bijdrage verstrekt aan meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen en extra budget toegevoegd aan enkele subsidieregelingen voor makers. Dit alles om de nadelige gevolgen van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

De Lock Doc Ontwikkelingsbijdrage

Vanaf eind februari 2021 is het voor documentaireproducenten mogelijk aanvragen in te dienen voor de nieuwe steunmaatregel uit het COVID-19 steunpakket van het Filmfonds: de Lock Doc Ontwikkelingsbijdrage. Lock Doc is een speciaal traject voor bestaande, in ontwikkeling zijnde (korte of lange) documentaire filmplannen, waarvan de voortgang door COVID-19 is verstoord, maar welke artistiek-inhoudelijk en productioneel alsnog herzien of uit/doorontwikkeld kunnen worden. Daarnaast dient er, vanuit de noodzaak tot vernieuwing, een nieuw plan voor scenario-ontwikkeling voor een nieuwe, lange documentaire met internationale ambitie en bioscooppotentie te worden ingediend. Er komen maximaal 10 aanvragen in aanmerking voor een bijdrage, waarbij er ruimte is voor maximaal € 60.000 per ontwikkeltraject.

Steunpakket voor cultuursector

Er komt zeker nog een steunpakket voor de cultuursector als de coronacrisis aanhoudt. Dat vertelde demissionair minister van Engelshoven (OCW) aan ANP. De minister was aanwezig bij het 2e Fieldlab-evenement in Utrecht, waarbij cabaretier Guido Weijers voor 500 mensen optrad. "Ik hoop echt dat hier vandaag een hele belangrijke stap is gezet naar het verder openzetten van de theaters", zei van Engelshoven.   

Terug naar nieuwsoverzicht