Duurzaamheid belangrijker tijdens corona

15-3-2021

Uit onderzoek van ING bleek dat het bedrijfsleven duurzaamheid nu belangrijker vindt dan voor de coronacrisis. Er vond onderzoek plaats vlak voor de crisis, naar aanleiding van het klimaatakkoord, en een jaar later.

Verduurzaming

Ruim de helft van de bedrijven is verduurzaming belangrijker gaan vinden. Bij grote bedrijven is dit zelfs twee derde. Ruim drie kwart van de MKB-bedrijven vindt het nu noodzakelijk of zelfs heel erg noodzakelijk om te verduurzamen. Onder grote MKB-bedrijven (250 tot 1000 fte) groeide de groep die het heel erg noodzakelijk vindt van 27% naar 37%. Tegenover 21% onder middelgrote Mkb’ers. Opvallend is dat het aantal grootbedrijven dat duurzaamheid onderdeel van de strategie heeft gemaakt, is gestegen (van 60 naar 66%), terwijl dit onder middelgrote Mkb’ers juist gedaald is (van 51% naar 42%).

Activiteiten en drijfveren

De bedrijven leggen de focus op CO2-reductie, circulaire productie en elektrische wagenparken. De regulering van de overheid als drijfveer is het afgelopen jaar versterkt van 10% naar 16%. Daarnaast zijn belangrijke drijfveren tegengaan van verspilling en kosten besparen, en verbetering voor het milieu. Daarnaast is binnen grootbedrijven ook onderscheidend vermogen en continuïteit van het bedrijf een grotere drijfveer geworden.  

Investeringen

Bij een derde van de middelgrote bedrijven zijn de investeringen door de coronacrisis uitgesteld. Bij een derde van de grootbedrijven zijn de investeringen vergroot. Bedrijven geven aan dat er een grotere externe financieringsbehoefte is ontstaan, dit geldt voor 45% van de grotere Mkb’ers en 26% van de middelgrote bedrijven. Gebruik van subsidies zal naar verwachting ook toenemen, hoewel verduurzaming meestal uit eigen middelen wordt betaald.

Terug naar nieuwsoverzicht