Gevolgen van COVID-19 voor dienstenexport en goederenvervoer

8-4-2021

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn zichtbaar in de cijfers over 2020. Het internationaal goederenvervoer via binnenvaart neemt af met 2,3% in 2020. Daarnaast is de dienstenexport in 2020 sterker gedaald dan de goederenexport.

Dienstenexport in 2020 sterker gedaald dan goederenexport

Nederland exporteerde in 2020 voor € 223 miljard aan diensten, zoals reclamediensten en streaming van series of muziek. Dat is 10% minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd nam de Nederlandse goederenexport met 6% af tot € 483 miljard. Ook de import van zowel diensten als goederen kromp in 2020, met respectievelijk 12% en 8%. De Nederlandse dienstenhandel daalde in 2020 sterker dan de goederenhandel. De dienstenhandel werd het hardst getroffen in het 4e kwartaal, met een exportdaling van 14% en een importdaling van 17%. Terwijl de goederenexport en -import in het 3e en 4e kwartaal deels herstelden na de grootste jaar-op-jaar daling in het tweede kwartaal, zakte de dienstenhandel in de tweede helft van het jaar juist verder in. Vanaf het 3e kwartaal is de krimp in de dienstenhandel groter dan in de goederenhandel. Een groot deel van de daling van de dienstenexport in 2020 heeft te maken met de reisbeperkingen door de coronamaatregelen. De krimp van de export is vooral zichtbaar in toerisme.

Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af

In 2020 heeft de binnenvaart 349 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 2,3% minder dan in het jaar daarvoor. Deze daling kwam geheel door het internationaal vervoerde gewicht, dat met 4,1% daalde. Het binnenlands vervoerd gewicht door binnenvaartschepen nam licht toe. Het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen daalde in 2020 vooral bij het transport van droge bulk, zoals kolen en ijzererts (8,6%). Het internationale vervoer van natte bulkgoederen nam met 1,7% toe. De daling van het internationaal vervoerde gewicht werd veroorzaakt door afgenomen afvoer en doorvoer, de aanvoer vanuit het buitenland nam wel toe.

Terug naar nieuwsoverzicht