Brief aan burgemeesters over steunpakketten cultuur

21-1-2021 man die kunst fotografeert

Kunsten ’92 stuurde op 12 januari 2021 een brief aan alle burgemeesters van Nederland met de oproep om het geld dat hun gemeente ontvangt daadwerkelijk aan cultuur ten goede te laten komen.

Het kabinet heeft, in verband met de coronapandemie, voor gemeenten extra steunpakketten uitgetrokken voor cultuur. In 2020 gaat het om € 120 miljoen en voor 2021 om € 150 miljoen ten behoeve van ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Daarbij heeft het kabinet in overleg met de VNG gekozen voor een decentralisatie-uitkering, zodat het geld snel beschikbaar was. De brief geeft aan dat met deze noodsteun via het Gemeentefonds de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden dus in staat zijn om hun culturele organisaties te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Ook minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft gemeenten hiertoe opgeroepen. Kunsten’92 publiceerde ook een lijst met de budgetten coronasteun die per gemeente zijn toegekend.

Terug naar nieuwsoverzicht