Ondersteuning bij uitvoering coronacompensatie cultuursector

24-3-2021

De VNG ontving de afgelopen periode veel vragen over de omvang en mogelijkheden van de coronacompensatie voor de lokale cultuur. Om gemeenten te helpen bij het vormgeven van deze steun aan de cultuursector heeft de VNG een informatiegids uitgegeven.

In opdracht van de VNG stelde adviesbureau Berenschot een gids op die onder meer duidelijkheid geeft over de hoogte van de coronacompensatie aan gemeenten en de financiële situatie van diverse typen lokale culturele instellingen. De handreiking kwam tot stand in samenwerking met medewerkers van gemeenten, de VNG en uit de sector. In treft u de handleiding aan over hoe gemeenten kunnen omgaan met corona-compensatie.

Terug naar nieuwsoverzicht