12% minder toeristische overnachtingen in Gelderland in 2020

10-3-2021 kinderen bij het water

Het aantal toeristische overnachtingen in Gelderland is in 2020, vergeleken met 1 jaar eerder, met 12% afgenomen naar 11,5 miljoen. Deze afname is aanzienlijk lager dan de landelijke afname van ruim 30%.

Vooral hotels en groepsaccommodaties zagen het aantal overnachtingen afnemen. Door een sterke toename van het aantal binnenlandse gasten in de zomerperiode, daalde het aantal overnachtingen bij huisjesterreinen minder hard en was er bij de kampeerterreinen sprake van een lichte plus. Dat blijkt uit voorlopige jaarcijfers van de Statistiek Logies-accommodaties van het CBS.

Tabel 1: Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties in Gelderland, 2016-2020.

Jaar Nederlandse gasten (x100) Buitenlandse gasten (x100) Totaal (x1000)
2016  9.790 1.243 11.033
2017 10.060 1.586 11.646
2018 10.324 1.792 12.116
2019 10.880 2.148 13.028
2020* 10.542 928 11.470

*Voorlopige cijfers: Bron CBS Statistiek Logiesaccommodaties

Hoewel het 1e kwartaal van 2020 volgens een normaal patroon verliep, nam vooral in het 2e kwartaal het aantal overnachtingen in de Gelderse logiesaccommodaties vergeleken met 1 jaar eerder sterk af, met 54%. Landelijk bedroeg de afname 68%. In het 3e kwartaal steeg het aantal overnachtingen in Gelderland met 21% terwijl landelijk het aantal gelijk bleef ten opzichte van voorgaand jaar. In het bijzonder voor de campings en huisjesterreinen verliep het 3e kwartaal gunstig. In Gelderland bedroeg de toename respectievelijk 36% en 22% tegenover een landelijke toename van 27% en 7%. Het totaal aantal overnachtingen in logiesaccommodaties liep in het 4e kwartaal met 17% terug tegenover een afname van 46% landelijk.

Tabel 2: Overnachtingen in logieaccommodaties in Gelderland en Nederland, procentuele mutatie per kwartaal 2020 ten opzichte van voorgaand jaar. (voorlopige cijfers).

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 2. Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

In totaal bezochten 3,4 miljoen gasten vorig jaar de Gelderlandse logiesaccommodaties, ruim 22% minder dan een jaar eerder.

Vooral daling overnachtingen bij hotels en groepsaccommodaties

Hotels en groepsaccommodaties zagen in Gelderland in 2020 het aantal overnachtingen het meest teruglopen naar achtereenvolgens 2,7 miljoen (-24%) en 0,3 miljoen (-60%). Voor de hotels komt dit vooral door een daling van het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten met 62%.

Campings en huisjesterreinen minder hard getroffen

In totaal werden er vorig jaar 3,4 miljoen nachten op de Gelderse campings doorgebracht (+0,8%). Het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten steeg omdat Nederlanders voor lange vakanties vaker voor binnenlandse vakantiebestemmingen kozen, mede door de mooie zomer.

Het aantal Nederlandse gasten op campings in Gelderland bleef met ruim 0,5 miljoen zo’n 7% achter t.o.v. 2019. Maar omdat ze daar gemiddeld langer verbleven, nam het aantal overnachtingen met ruim 11% toe. Deze toename was voldoende om de daling van het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten (-52%) te compenseren.

In Gelderland nam het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten op de huisjesterreinen toe met ruim 4%, terwijl daar ook de buitenlandse gasten wegbleven (- 55%).

Tabel 3: Overnachtingen Nederlandse en buitenlandse gasten naar logievorm, Gelderland, procentuele mutatie 2019-2020 (2020 voorlopige cijfers).

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 3. Bron: CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

Accommodaties in Gelderland minder hard geraakt

Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties liep in alle provincies terug. In Noord- en Zuid-Holland was de daling met respectievelijk 53% en 35% het grootst, in Friesland en Groningen was de daling het kleinst (8% en 10%), direct gevolgd door Gelderland met een daling van 12%.

Tabel 4: Overnachtingen logiesaccommodaties naar provincie, procentuele mutatie 2019-2020.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 4. Bron CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

In Gelderland was er een afname van ruim 3% van het aantal overnachtingen van Nederlandse vakantiegangers. Deze afname bevindt zich ruimschoots onder de landelijke afname van bijna 10%. De afname van het aantal buitenlandse overnachtingen in Gelderland (-57%) kwam vrijwel overeen met de landelijke ontwikkeling.

53% minder overnachtingen in Gelderland van gasten uit Duitsland, België of het Verenigd Koninkrijk

Mede door de ingestelde vlieg- en reisbeperkingen bleven de intercontinentale gasten in 2020 weg.

Tabel 5: Overnachtingen van buitenlandse gasten naar herkomst (x1000), Gelderland, 2019-2020. (2020 voorlopige cijfers).

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 5. Bron CBS Statistiek Logiesaccommodaties.

De meeste gasten die Gelderland bezoeken komen uit de ons omringende landen. Bijna driekwart van de buitenlandse gasten die in Gelderland overnachten in 2019 komen uit Duitsland, België of het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal overnachtingen van gasten uit België en Duitsland namen respectievelijk met 58% en 48% af. Ook de gasten uit het Verenigd Koninkrijk, die normaliter goed zijn voor zo’n 6% van de buitenlandse overnachtingen in Gelderland, verbleven veel minder in onze provincie. Dat aantal nam af met 82% ten opzichte van 2019.

Het aantal overnachtingen van gasten uit Amerika, Azië, Australië en Oceanië daalde tegelijkertijd met meer dan 80%.

Zie ook het volledige CBS artikel.

Terug naar nieuwsoverzicht