Aantal gasten in Gelderse logiesaccommodaties toegenomen

13-11-2020 platteland

Het aantal gasten in Gelderse logiesaccommodaties augustus 2020 nam met 17% toe; het aantal overnachtingen steeg met ruim 23%. De groei van het aantal gasten en overnachtingen in de zomermaanden juli en augustus 2020 was gemiddeld 15% en 21%.

Ontwikkelingen tot en met juli 2020

In editie 7 van de Gelderse impactmonitor gaven we een weergaven van de ontwikkeling van het aantal gasten en overnachtingen in logiesaccommodaties (zoals hotels, huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties) van Gelderland en Nederland voor het 1e kwartaal van 2020. In editie 10 – de Special Recreatie en Toerisme - zijn de uitkomsten tot en met april 2020 weergegeven. We constateerden daarin onder andere dat in april 2020 het bezoek grotendeels tot stilstand was gekomen. In editie 14 werd aangegeven dat er in mei en vooral in juni 2020 sprake was van enig herstel, maar dat desondanks ook in juni 2020 de logiesaccommodaties in Gelderland 38% minder gasten ontvingen dan 1 jaar eerder. Het herstel was het sterkst bij de Nederlandse gasten; in juni afname Nederlandse gasten met 31% tegenover een afname van 69% bij de buitenlandse gasten. Bij de overnachtingen waren de ontwikkelingen identiek. In editie 16 zagen we een toename van het aantal gasten in Gelderse logiesaccommodaties in juli met 12%.

Minder buitenlandse gasten in augustus

Inmiddels zijn de uitkomsten van augustus 2020 beschikbaar. Het aantal gasten in de logiesaccommodaties in Gelderland is in augustus 2020, in vergelijking met augustus 2019, met ruim 17% toegenomen. In Nederland was er sprake van een afname van 7%. De daling komt door een afname van het aantal buitenlandse gasten; in vergelijking met 2019 maakten buitenlandse gasten in augustus 2020 ruim 46% minder gebruik van een accommodatie in Nederland, tegenover een afname van ruim 42% in Gelderland. In augustus 2019 was het aandeel buitenlandse gasten in het totaal van buiten- en binnenlandse gasten ruim 42%. In Gelderland lag het aandeel buitenlandse gasten met 17% een stuk lager. Inmiddels is het aandeel van het buitenlands bezoek in Nederland teruggelopen naar 24%. Voor Gelderland is dit aandeel teruggezakt naar ruim 8%.

Groei Nederlandse gasten in augustus

Bij de Nederlandse gasten was er sprake van een forse groei. Het aantal Nederlandse gasten nam in Gelderland met 29% toe en voor Nederland nam dit aandeel met 22% toe. De combinatie van het aandeel en ontwikkeling van het aantal buitenlandse gasten verklaart het hiervoor geschetste verschil in ontwikkelingsrichting van de uitkomsten – binnenlands en buitenlands bezoek samen – voor Gelderland en Nederland. Ook waren als gevolg van COVID-19 landelijke gebieden en natuurgebieden meer in trek ten opzichte van de steden. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS.

Grafiek 1: Gasten (x1000) in Gelderse logiesaccommodaties naar herkomst, augustus 2019 en 2020 (2020 voorlopige cijfers)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 1.

Minder gasten en overnachtingen sinds coronauitbraak

Als we naar de beide zomermaanden juli en augustus 2020 kijken, komt de groei gemiddeld uit op 15% bij de gasten en 21% bij de overnachtingen in Gelderland. Als we naar de gehele periode sinds het uitbreken van COVID-19 (maart-augustus 2020) kijken, dan wordt het effect duidelijk zichtbaar. Het aantal gasten neemt in die periode in Gelderland met 31,5% af. In Nederland bedraagt de afname 46,5%. Bij de overnachtingen is een afname van 18,5% in Gelderland tegenover een afname van 34,8% landelijk.

Grafiek 2: Gasten en overnachtingen in Gelderse logiesaccommodaties naar herkomst, procentuele mutatie maart tot en met augustus 2019 en 2020 (2020 voorlopige cijfers)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 2.

Meer gasten en overnachtingen in augustus

Overnachtten in augustus 2019 nog 521.000 binnen- en buitenlandse gasten in de Gelderse logiesaccommodaties, gedurende dezelfde periode van 2020 nam dat aantal met 17% toe naar 610.000. Samen brachten deze gasten bijna 2,7 miljoen nachten in Gelderland door, tegen bijna 2,2 miljoen overnachtingen 1 jaar eerder.

Grafiek 3: Overnachtingen (x1000) in Gelderse logiesaccommodaties naar herkomst, augustus 2019 en 2020 (2020 voorlopig cijfer)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 3.

Vergelijking met landelijke cijfers

Bij de overnachtingen zien we in Gelderland een totale groei in die periode van ruim 23% tegenover een groei van 1,6% landelijk. Bij het buitenlands bezoek is er sprake van een afname van het aantal overnachtingen. Het verschil tussen de Gelderse en landelijke resultaten is minimaal; Gelderland -47% en Nederland -43%. Bij de ontwikkeling van het aantal overnachtingen van Nederlanders zien we een groter verschil. In Nederland neemt dit met 27% toe tegenover een toename van 36% in Gelderland. De gemiddelde verblijfsduur van alle gasten samen nam zowel in Gelderland als in Nederland toe. Gemiddeld verbleven alle gasten respectievelijk 4,4 in Gelderse logiesaccommodaties en 4,0 nachten in Nederlandse logiesaccommodaties in de maand augustus 2020. 

Terug naar nieuwsoverzicht