Gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector

25-1-2021 bord eerbeekse boys en covid regels

Het Mulier Instituut publiceerde eind 2020 de 2e monitor Sport en corona. Deze monitor bundelt de coronaonderzoeken in de sportwereld. De 1e monitor Sport en corona verscheen begin juli 2020.

Stand van zaken vanaf zomer 2020

De zomer van 2020 bracht met de versoepelingen in financieel opzicht een betere tijd voor sportverenigingen en sportondernemers. Schattingen voor verlies werden enigszins naar beneden bijgesteld. Dit gold niet voor (grootschalige) sportevenementen die niet door konden gaan. Helaas werden met de maatregelen die werden afgekondigd op 13 oktober en 3 november 2020 alle sportactiviteiten stilgelegd. Hierdoor is bij vooral aanbieders van groepsactiviteiten en groepslessen de omzet helemaal weggevallen.

Afname sport

In de zomer van 2020 nam de sportdeelname wel weer wat toe, maar na de nieuwe maatregelen van oktober en november is deze weer afgenomen. In de 1e monitor waren er grote verschillen tussen leeftijdsgroepen bij kinderen. Deze zijn afgenomen, maar er is nog wel een groot verschil in sportdeelname naar opleidingsniveau.  De gezonde leefstijl en het mentale welbevinden staan onder druk als gevolg van de coronamaatregelen en de beperkte mogelijkheden om te sporten.

Schade

De schatting voor het omzetverlies in de breedtesportsector (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) voor heel 2020 is iets meer dan € 1,5 miljard. De kostenbesparingen worden ingeschat op ongeveer € 350 miljoen en de ‘opbrengsten’ uit steunmaatregelen afgerond op € 450 miljoen. De directe schade komt daarmee uit op ruim € 700 miljoen. Het omzetverlies en de directe schade zitten vooral bij de sportondernemers. Het omzetverlies in de gehele sportsector (breedtesport en topsport samen) komt uit op ruim € 2,1 miljard en de schade voor de gehele sportsector op € 1 miljard.

Buiten de ‘directe’ schade zijn er andere vormen van schade die (zijn) ontstaan door de coronamaatregelen. Denk daarbij aan het plezier dat sporters en sportliefhebbers missen, de stilstand of zelfs terugval in de ontwikkeling van sporttechnische vaardigheden, zwemvaardigheid en de motorische ontwikkeling bij kinderen, en gezondheidsschade. Tijdens de crisis daalt de vraag naar sportmogelijkheden. ‘Gevolgschade’ treedt op wanneer dit wordt gevolgd door een daling van het aanbod doordat bedrijven failliet gaan en organisaties worden opgeheven.

Ondanks de compensatie voor het omzetverlies vanuit de verschillende steunmaatregelen, worden de reserves van sportorganisaties uitgeput. 

Gezondheid

De coronacrisis verergert groeiende beweegarmoede en teruglopende motorische vaardigheden. Het aantal mensen dat lijdt aan welvaartsziekten en het aantal mensen dat vatbaar is voor infectieziekten nemen toe als gevolg van een ongezonde leefstijl. Aandachtspunt voor de korte termijn is hoe te zorgen dat de coronamaatregelen mensen niet of zo weinig mogelijk beperken om te bewegen, zodat mensen fit en weerbaar blijven en geen beweegachterstand krijgen. Aandachtspunt voor de lange termijn is zorgen dat de vitaliteit van de bevolking een speerpunt wordt in het algehele herstelbeleid.

Terug naar nieuwsoverzicht