Groei sportsector afgeremd door coronacrisis

16-10-2020 voetbalveld

De groei van de sportsector zal in de komende 3 tot 5 jaar dalen tot 3,3% als gevolg van het coronavirus. Eerder werd nog uitgegaan van een jaarlijkse groei van maar liefst 8%.

De omzet van de sportmarkt daalt naar verwachting met 30 tot 40%

Dat blijkt uit een enquête van PricewaterhouseCoopers (PwC) onder honderden experts uit de sportwereld. Bijna een derde van de ondervraagden in het onderzoek denkt dat de sportsector in de nabije toekomst helemaal niet zal groeien. De omzet van de sportmarkt daalt naar verwachting met 30 tot 40%. De respondenten uit het onderzoek denken verder dat de pandemie zal leiden tot drastische en permanente veranderingen in met name de Europese sport.

Gemeenten in de problemen

In juli gaven 9 op de 10 gemeenten aan door de coronamaatregelen problemen te verwachten in de uitvoering van het sportbeleid. Hierbij gaat het met name om de nieuwe eisen die aan het gebruik van sportaccommodaties worden gesteld (onder andere ventilatie), de mindere exploitatiemogelijkheden, afgelaste sportevenementen en de toegenomen vraag om verenigingsondersteuning. Verder leiden de coronamaatregelen tot structurele wijzigingen in het sportbeleid. Er komt meer aandacht voor de buitenruimte en om te komen tot een goede gezondheid van de populatie gaan sportambtenaren meer inzetten op de preventieve waarde van sport en bewegen. Dit blijkt uit de 2e coronapeiling die het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd eind juni – medio juli 2020. Andere uitkomsten:

  • De meeste gemeenten besteedden in de periode van april tot en met juni 2020 extra aandacht aan het stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte en de werkzaamheden van de buurtsportcoaches aangepast door de coronamaatregelen.
  • In bijna alle gemeenten brachten binnensportaanbieders hun aanbod naar buiten bij sluiting van de binnensportaccommodaties. De gemeente speelde hierbij op verschillende manieren een rol: van adviserend tot faciliterend en van stimulerend tot controlerend.
  • Binnen 9 van de 10 gemeenten stelden sportverenigingen hun buitenaccommodatie open voor andere gebruikers dan hun leden.

Terug naar nieuwsoverzicht