Landelijk nieuws op gebied van Sport

29-3-2021

Door de coronacrisis zijn minder mensen gaan sporten en bewegen. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft geadviseerd om vitaliteit een structureel onderdeel te maken van (herstel)beleid. Daarnaast vragen 31 binnensportbonden het kabinet om perspectief. Het kabinet heeft aangegeven met een welzijnspakket te komen van € 200 miljoen.

Nederlanders zijn minder gaan sporten

Door de coronacrisis zijn veel Nederlanders minder gaan sporten en bewegen. In totaal zijn er afgelopen jaar 750.000 mensen van 25 jaar en ouder bijgekomen die niet aan de beweegrichtlijnen voldeden.

Voor corona hadden we al te maken met een groot beweegtekort, maar door corona lijkt de situatie ernstiger te worden. Wat extra alarmerend is dat de sociaaleconomische verschillen in sport en bewegen in relatieve zin zijn toegenomen.

Mensen die minder zijn gaan sporten en bewegen kwamen maar heel langzaam terug. Dat doet ons denken dat als de maatregelen weer terug worden gedraaid omdat de coronacrisis is opgelost. Het nog lang gaat duren voor dit beter is. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft op basis van de onderzoeksresultaten aangegeven dat het belangrijk is om in te zetten op preventie en bewustwording van het belang van bewegen en een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. Het advies van het kenniscentrum is daarom: maak vitaliteit structureel onderdeel van (herstel)beleid.

31 binnensportbonden vragen kabinet en Tweede Kamer om meer perspectief

Sinds 16 maart mogen volwassenen vanaf 27 jaar in groepen van 4 samen sporten op anderhalve meter op een sportaccommodatie. Sporthallen, zwembaden en fitnesscentra blijven echter nog gesloten. Ruim 6 miljoen binnensporters merken daardoor nog weinig van het verschil waar Rutte op doelt, stellen 31 binnensportbonden en belangenorganisaties. De brandbrief is ondertekend door onder andere de Nevobo, KNGU, KNLTB, KNSB, KNZB en NLactief.

Vooral de daling in de sportdeelname onder de jeugd en jongeren vinden de bonden en belangenorganisaties zorgwekkend. Gerard Dielessen noemt de dalende beweegdeelnamecijfers onder jeugd "historisch laag". “Zeker driekwart van de kinderen was begin vorig jaar nog actief aan het sporten, nu geldt dat nog maar voor net iets meer dan de helft.

Kabinet komt met welzijnspakket van € 200 miljoen

Met een fors welzijnspakket van 200 miljoen euro wil het kabinet aan de negatieve effecten van de crisis voor het mentale welzijn en fysieke gezondheid.

Er wordt vooral aangesloten bij bestaande, veelbelovende activiteiten. Een groot deel van het bedrag zal via gemeenten terechtkomen bij lokale initiatieven zodat die uitgebreid kunnen worden.

Gezonde leefstijl is een van de pijlers in dat pakket. In coronatijd is het belangrijker dan ooit om genoeg te bewegen en gezond te leven. Daar komt een landelijke publiekscampagne voor. Via gemeenten versterkt dit steunpakket initiatieven als buurtsportcoaches en gezond eten en meer bewegen op school. Gemeenten krijgen meer ruimte om lokaal in te zetten op gezonde activiteiten waarvan bewezen is dat ze werken.

Terug naar nieuwsoverzicht