Update mobiliteit mei - verkeer weer bijna even druk als in 2019

14-6-2021

Door de versoepelingen van de maatregelen is het verkeer weer wat drukker. Het is nog niet zo druk als in 2019, maar de verwachting is dat we na de zomer weer op het oude niveau komen. Ook de drukte tijdens de spitsuren, met name de avondspits, neemt weer toe. Nu gaat het nog om enkele files maar ook hier is de verwachting dat in de aankomende herfst- en winterperiode de files weer op het oude niveau zitten.

Motorvoertuigen vergelijk maanden

Op werkdagen reed er in mei 2021 nog steeds minder verkeer dan in mei 2019. Wanneer je maanden vergelijkt, wordt het verschil tussen 2019 en 2021 wel steeds kleiner: in mei reden er op werkdagen -6 % motorvoertuigen. Op zaterdag en zondag ligt dit iets lager. Het gaat hier dus om een relatieve vergelijking met dezelfde maand in 2019.

Grafiek 1: Index motorvoertuigen 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 1.

Totale verkeer per maand

Om de absolute aantallen ook per maand inzichtelijk te maken is al het verkeer op onze permanente telpunten bij elkaar opgeteld. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling van het totale verkeer per maand. In 2019 was dit nog een normale maandelijkse verdeling over het jaar, maar in de jaren 2020 en 2021 is deze beïnvloed door de maatregelen rondom COVID-19. Ook is duidelijk wat het verschil is van de verkeersdrukte op werk-, zater- en zondagen.

Grafiek 1a, 1b en 1c: Motorvoertuigen werkdag, zaterdag en zondag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafieken 1a, 1b, en 1c.

Verkeer in de spitsen

In mei 2021 is het verschil tussen dezelfde maand in 2019 weer kleiner geworden dan de maanden daarvoor. De ochtendspits ligt nog ongeveer 13% achter en de avondspits ongeveer 7% achter op de de spitsen van mei 2019. De laatste maanden groeit dus het verkeer in de ochtendspits nauwelijks ten opzichte van dezelfde maand in 2019, terwijl de avondspits de laatste maanden steeds meer op het oude niveau komt.

Grafiek 2: Index motorvoertuigen 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 2.

Vergelijk alle motorvoertuigen in spits

Er is ook een vergelijk gemaakt met alle motorvoertuigen in de spitsen op alle telpunten. Naast een afname van het verkeer na maart 2020 is ook duidelijk te zien dat in de zomermaanden normaal gezien (in 2019) de spitsen een stuk lager liggen door minder woon-werk verkeer. In 2020 is zichtbaar in de zomerperiode dat het verkeer toenam ten gevolge van versoepeling van de maatregelen. Ook is duidelijk te zien dat de hoeveelheid verkeer in de beide spitsen flink hoger ligt dan de maanden daarvoor, maar nog niet op het niveau van 2019 is.

Grafiek 2a en 2b: Motorvoertuigen ochtend- en avondspits.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafieken 2a en 2b.

Files

In mei 2021 is het aantal files weer iets toegenomen. Dit komt voornamelijk door de toename van het verkeer in de avondspits. De ochtendspits bleef de afgelopen maanden op ongeveer hetzelfde niveau en daardoor is het aantal files in de ochtendspits ongeveer hetzelfde. De avondspits wordt wel steeds drukker en daardoor nemen ook de files toe.

Pas na de zomer zal het verkeer weer toenemen en de verwachting is dat er dan ook steeds meer files gaan ontstaan.

Grafiek 3: Aandeel weglengte met reistijd spits/restdag < 1,5.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 3.

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer blijft nog steeds ongeveer op hetzelfde niveau als vóór COVID-19. In mei 2021 is het wel iets toegenomen ten opzichte van de vorige maand.

Grafiek 4: Index motorvoertuigen werkdag 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 4.

Personenauto’s op werkdagen

Om het absolute verschil per maand inzichtelijk te maken is ook hier de ontwikkeling op alle telpunten meegenomen. Daarnaast is voor het vrachtverkeer dezelfde verticale schaal aangehouden als bij de personenauto's waardoor het aandeel van het vrachtverkeer inzichtelijk wordt gemaakt. Dit aandeel vrachtverkeer op provinciale wegen was in 2020 zo'n 13%, zie ook Gelders Verkeer 2020.

Grafiek 4a en 4b: Personenauto's werkdag en vrachtauto's werkdag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 4a en 4b.

Fiets

Door het slechte weer is er in het begin van dit jaar minder gefietst. Nu het weer beter wordt, zie je dat ook terug in het aantal fietsers op onze provinciale wegen. In het weekend wordt nu ook weer wat meer gefietst, vooral op zondag. In de zomer wordt meer fietsverkeer verwacht.

Grafiek 5: Index fietsintensiteit 2020 en 2021.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 5.

Seizoensinvloed fietsers

Als gekeken wordt naar het absoluut aantal fietsers per maand, dan is de seizoensinvloed duidelijk zichtbaar. Dit geldt niet alleen voor de werkdag, maar ook voor de zaterdag en zondag. In de zomerperiode is er minder woon-werk verkeer en zijn er ook minder scholieren. Deels wordt dit in de zomer gecompenseerd door recreatieve fietsers.

Grafiek 5a, 5b en 5c: Fietsers op werkdag, zaterdag en zondag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 5a, 5b en 5c.

Terug naar nieuwsoverzicht