COVID-19 en Inframanagement (IM)

2-4-2021

Door de maatregelen rond COVID-19 is er veel minder verkeer tijdens de spitsuren. Verkeer in de ochtendspits is er nauwelijks meer door onder andere het vele thuiswerken. De avondspits is ook een stuk minder druk dan voor COVID-19. Doordat het verkeer zich meer verspreid over de hele dag komen de dagelijkse files van voor COVID-19 niet of in mindere mate voor. Ondanks minder verkeer in de spitsen blijven we alert op de verkeerssituatie via Inframanagement (IM).

IM heeft als doel het zoveel mogelijk beperken van verstoringen bij geplande wegwerkzaamheden, incidenten en bijvoorbeeld winterse omstandigheden. De focus ligt hierbij op het aanbieden van een zo goed mogelijk beschikbaar wegennet en het adequaat handelen bij verstoringen. Door tijdens de ochtend- en avondspits en op strategische punten meer weginspecteurs in te zetten, kunnen we incidenten sneller afhandelen.

Beelden van de webcam N325

Op basis van een wekelijkse update van de verkeerscijfers van de spitsen wordt momenteel de inzet van de weginspecteurs bepaald. Uit de cijfers blijkt dat de ochtendspitsen later op gang komen en de avondspitsen eerder opgelost zijn. Naast de verkeerscijfers worden ook de bevindingen van de weginspecteurs meegewogen.

De provinciale weginspecteurs starten nu om 6:30 uur met hun werkzaamheden op de IM-wegen, in plaats van 6:00 uur, zoals voor COVID-19. Ook eindigen ze eerder om 18:30 uur in plaats van 19:00 uur. Op basis van de verkeerscijfers van afgelopen week zijn de 'spitsrijtijden' van onze weginspecteurs op de IM-wegen weer wat opgerekt.

Weginspecteur

Hieronder staan de ontwikkeling van de spitsen op onze belangrijkste wegen voor IM: de A325, A326, A348 en N325.

Cijfers ochtendspits A325

 Grafiek 1: Verkeersintensiteit A325 ochtendspits

Cijfers avondspits A325

 Grafiek 2: Verkeersintensiteit A325 avondspits

Cijfers ochtendspits A326

 Grafiek 3: Verkeersintensiteit A326 ochtendspits

Cijfers avondspits A325

 Grafiek 4: Verkeersintensiteit A326 avondspits

Cijfers ochtendspits A348

 Grafiek 5: Verkeersintensiteit A348 ochtendspits

Cijfers A348 avondspits

 Grafiek 6: Verkeersintensiteit A348 avondspits

Cijfers ochtendspits  N325

 Grafiek 7: Verkeersintensiteit N325 ochtendspits

Cijfers avondspits N325

Grafiek 8: Verkeersintensiteit N325 avondspits

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de grafieken.

Ongeacht afname of een toename van het verkeer, de aanwezigheid van weginspecteurs met hun dienstauto's op de IM-spitswegen blijft cruciaal. Dit om zo snel mogelijk te kunnen acteren bij met name ongevallen, pechgevallen, en afgevallen ladingen. En ook om de doorstroming en de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen.

Beelden van de verkeerscamera

Daar zit ook het gevaar: minder files betekent ook meer snelheid van het verkeer. Als wij tijdens een ongeval of pechgeval een rijstrook afsluiten, ontstaat er bij een hoog verkeersaanbod op de naastgelegen rijstrook al snel langzaam rijdend verkeer of filevorming. Nu het wat rustiger is duurt het wat langer voordat er langzaam rijdend verkeer of filevorming ontstaat, waardoor de snelheid van het voorbijkomend verkeer langer hoog blijft. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor weggebruikers, weginspecteurs en andere hulpdiensten.

Terug naar nieuwsoverzicht