Een half jaar in 2021 is het nog 3% rustiger dan voor COVID-19

14-7-2021

​​Inmiddels zijn we al weer halverwege 2021 en is het nog maar ietsje rustiger dan voor COVID-19. De verwachting is nog steeds dat we na de zomer weer op het oude niveau komen. De drukte in de ochtend- en avondspits neemt ook nog steeds toe. Daardoor ontstaan ook steeds meer files, vooral in de avondspits. Door het mooie weer en omdat scholieren weer naar school konden is ook het fietsverkeer in juni sterk gestegen ten opzichte van voorgaande maanden. 

Motorvoertuigen

Op werkdagen rijden er in juni 2021 ongeveer 3% minder voertuigen over de provinciale wegen dan in juni 2019. Op de zaterdag en zondag is het zelfs ietsje drukker dan dezelfde maand in 2019.

Tabel 1: index motorvoertuigen 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100).

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel.

Om de absolute aantallen ook per maand inzichtelijk te maken is al het verkeer op onze permanente telpunten bij elkaar opgeteld. Op deze wijze krijg je ook inzicht in de ontwikkeling van het totale verkeer per maand. In 2019 was dit nog een normale maandelijkse verdeling over het jaar, maar in de jaren 2020 en 2021 is deze beïnvloed door de maatregelen rond COVID-19. Ook is duidelijk wat het verschil is van de verkeersdrukte op een werkdag, zaterdag of zondag.

Tabel 1 a: motorvoertuigen op een werkdag.
Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Tabel 1 b: motorvoertuigen op een zaterdag.
Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel.

Tabel 1 c: motorvoertuigen op een zondag.
Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Sp​it​sen

In juni 2021 is het verschil tussen dezelfde maand in 2019 weer kleiner geworden dan de maanden daarvoor. De ochtendspits ligt nog ongeveer 7 % achter en de avondspits ongeveer 3 % achter op de aantallen verkeer in de spitsen in juni 2019. De laatste maand groeit dus het verkeer in de ochtendspits weer iets ten opzichte van dezelfde maand in 2019, terwijl de avondspits de laatsten maanden steeds meer naar het oude niveau toe sluipt.

Tabel 2: index motorvoertuigen spitsen 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100).
Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Hier is ook een vergelijk gemaakt met alle motorvoertuigen in de spitsen op alle telpunten. Naast een afname van het verkeer na maart 2020 is ook duidelijk te zien dat in de zomermaanden normaal gezien (in 2019) de spitsen een stuk lager liggen door minder woon-werk verkeer. In 2020 is zichtbaar in de zomerperiode dat het verkeer toenam ten gevolge van versoepeling van de maatregelen. Ook is duidelijk te zien dat de hoeveelheid verkeer in de beide spitsen flink hoger ligt dan de maanden daarvoor, maar nog niet op het niveau van 2019 is.

Tabel 2 a: motorvoertuigen tijdens de ochtendspits.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Tabel 2 b: motorvoertuigen tijdens de avondspits.
Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Files

Met het drukker worden van de spitsen groeit ook het aantal files. De files in de ochtendspits blijven nog een beetje achter bij de files in de avondspits. Pas na de zomer zal het verkeer weer toenemen en de verwachting is dat er dan ook steeds meer files zullen ontstaan., zowel in de ochtend- als avondspits.

Tabel 3: aandeel weglengte met reistijd spits/restdag < 1,5.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer blijft nog steeds ongeveer op hetzelfde niveau als voor COVID-19. Wel is het in juni 2021 weer iets afgenomen ten opzichte van de vorige maand.

Tabel 4: index motorvoertuigen werkdag 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100).

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel.

Om het absolute verschil per maand inzichtelijk te maken is ook hier de ontwikkeling op alle telpunten meegenomen. Daarnaast is voor het vrachtverkeer dezelfde verticale schaal aangehouden als bij de personenauto's waardoor het aandeel van het vrachtverkeer inzichtelijk wordt gemaakt. Dit aandeel vrachtverkeer op provinciale wegen was in 2020 zo'n 13%, zie ook Gelders Verkeer 2020​.

Tabel 4 a: personenauto's op een werkdag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Tabel 4 b: vrachtauto's op een werkdag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

F​​iets

Vanwege het mooie weer in juni en omdat de scholieren weer naar school mogen is het fietsverkeer weer toegenomen. Ook is er op zaterdag een toename te zien. Waarschijnlijk is dit deels te verklaren doordat de winkels weer volledig open zijn. Verwachting is dat in de zomermaanden het fietsverkeer weer iets zal gaan stijgen.

Tabel 5: index fietsintensiteit 2020 en 2021.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Wanneer gekeken wordt naar het absoluut aantal fietsers per maand, dan is de seizoensinvloed duidelijk zichtbaar. Dit geldt niet alleen voor de werkdag, maar ook voor de zaterdag en zondag. In de zomerperiode is er minder woon-werk verkeer en zijn er ook minder scholieren. Deels wordt dit in de zomer gecompenseerd door recreatieve fietsers.

Tabel 5 a: fietsers op een werkdag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel.

Tabel 5 b: fietsers op een zaterdag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

Tabel 5 c: fietsers op een zondag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van de tabel. 

De laatste maandelijkse monitor

Voorlopig is dit de laatste maandelijkse monitor van het verkeer op onze provinciale wegen in deze vorm. De maandelijkse motorvoertuigen van onze permanente telpunten zijn nog steeds te vinden op de website van Gelders Verkeer bij maandstatistieken. Begin 2022 volgt er nog een overzicht over het gehele jaar 2021.

Terug naar nieuwsoverzicht