Update mobiliteit februari - Eindelijk weer files in ochtendspits

10-3-2021 Snelweg tunnel

Sinds het begin van COVID-19 zijn de files in de ochtendspits zo goed als verdwenen. In februari 2021 waren er voor het eerst weer files te zien in de ochtendspits. Niet ten gevolge van de hoeveelheid verkeer (drukte) maar door de barre weersomstandigheden. Door ijzel vroeg in de ochtend begin februari ontstonden diverse verkeersongevallen. Op de A12 tussen Arnhem en Duiven ontstond door gladheid een chaos door kettingbotsingen met 17 auto's en 2 vrachtwagens. Op de provinciale wegen ontstonden toen grote files door verkeer dat een andere route ging zoeken.

Grafiek 1: Aandeel weglengte met reistijd spits/restdag < 1,5.

Of bekijk de ditgitaal toegankelijke versie van grafiek 1.

Begin dit jaar was de avondspits ook grotendeels verdwenen, maar komt nu ook voorzichtig weer terug in februari 2021. Pas na versoepeling van de maatregelen zal het verkeer weer toenemen en de verwachting is dat de files dan weer terug zullen komen.

Motorvoertuigen

Op werkdagen rijdt er in februari 2021 nog steeds veel minder verkeer dan in februari 2019. Het verschil is nu -22 % op werkdagen. Op zaterdag ligt dit iets hoger en op zondag weer flink lager. Het gaat hier dus om een relatieve vergelijking met dezelfde maand in 2019.

Grafiek 2: Index motorvoertuigen 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 2.

Om de absolute aantallen ook per maand inzichtelijk te maken is al het verkeer op onze permanente telpunten bij elkaar opgeteld. Op deze wijze krijg je ook inzicht in de ontwikkeling van het verkeer per maand. In 2019 was dit nog een normale verdeling over het jaar, maar in de jaren 2020 is deze beïnvloed door de maatregelen rond COVID-19. Ook is duidelijk wat het verschil is van de verkeersdrukte op een werkdag, zaterdag of zondag.

Grafiek a,b,c: Motorvoertuigen werkdag, zaterdag en zondag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek a,b,c,. 

Spitsen

Ook bij de spitsen is het verkeer weer iets afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2019. En ook loopt de ochtendspits nog meer achter dan de avondspits door het voor een deel ontbreken van het woon-werk verkeer ten gevolge van het thuiswerken.

Grafiek 3: Index motorvoertuigen 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 3. 

Hier is ook een vergelijk gemaakt met alle motorvoertuigen op alle telpunten. Naast een teruggang van het verkeer na maart 2020 is ook duidelijk te zien dat in de zomermaanden normaal gezien (in 2019) de spitsen een stuk lager liggen door minder woon-werk verkeer. In 2020 is zichtbaar in de zomerperiode dat het verkeer toenam ten gevolge van versoepeling van de maatregelen.

Grafiek d en e: Motorvoertuigen ochtend- en avondspits.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek d en e. 

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer blijft nog steeds ongeveer op hetzelfde niveau als voor COVID-19. Wel is het in februari 2021 iets afgenomen ten opzicht van de vorige maand.

Grafiek 4: Index motorvoertuigen werkdag 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 4.

Om het absolute verschil per maand inzichtelijk te maken is ook hier de ontwikkeling op alle telpunten meegenomen. Daarnaast is voor het vrachtverkeer dezelfde verticale schaal aangehouden als bij de personenauto's waardoor het aandeel van het vrachtverkeer inzichtelijk wordt gemaakt. Dit aandeel vrachtverkeer op provinciale wegen was in 2020 zo'n 13%, zie ook Gelders Verkeer 2020.

Grafiek f en g: Personenauto's werkdag en vrachtauto's werkdag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek f en g.

Avondklok (uren)

Sinds de invoering van de avondklok is het verkeer in de avond en nacht afgenomen. Maar toch blijft ongeveer een kwart van het verkeer het 1e uur na ingaan van de avondklok nog over. Dat zijn mensen die noodzakelijker wijze naar buiten moeten gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze medewerkers wegbeheer bij calamiteiten en gladheidsbestrijding.

Grafiek 5: Motorvoertuigen per uur gemiddelde werkdag februari.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 5.

Als er gekeken wordt naar het verkeer per uur na het ingaan van de avondklok, dan valt op dat (logisch) het verkeer in de periode 21.00 tot 4.30 uur minder is dan in dezelfde periode voor de avondklok. Wel is het zo dat het 1e uur van het ingaan van de avondklok het verkeer nog afneemt met een kwart ten opzicht van voor de avondklok, maar dat het percentage toeneemt naar mate het later wordt. Dit heeft wellicht ook te maken met de controle op naleving die aan het begin van de avond wat intensiever is dat 's morgens vroeg. Ook duidelijk zichtbaar is dat er in februari 2020 veel meer verkeer reed dan in februari 2021. Ook is duidelijk zichtbaar dat het verschil in de ochtendspitsuren en in mindere mate de avondspitsuren groter is dan in de rest van de uren bij vergelijking van februari 2021 met februari 2020.

Grafiek 6: Index motorvoertuigen werkdag februari 2021 (index februari 2020 = 100).

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 6.

En opvallend is ook dat vlak voor het ingaan van de avondklok om 21.00 er iets meer verkeer is. Waarschijnlijk gaat men toch nog snel even met de auto op pad om zaken te doen die anders na 21.00 uur werden gedaan.

Fiets

Door het slechte week in de winterperiode wordt er in het algemeen minder gefietst dan in het voor- en najaar. En omdat nu ook de meeste scholen dicht waren is het aantal fietsers ongeveer gehalveerd in de maand februari 2021 ten opzichte van februari 2019.

Grafiek 7: Index fietsintensiteit 2020 en 2021.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 7.

Als gekeken wordt naar het absoluut aantal fietsers per maand, dan is de seizoensinvloed duidelijk zichtbaar. Dit geldt niet alleen voor de werkdag, maar ook voor de zaterdag en zondag. In de zomerperiode is er minder woon-werk verkeer en zijn er ook minder scholieren. Deels wordt dit gecompenseerd door recreatieve fietsers.

Grafiek h, i en j: Fietsers op werkdag, zaterdag en zondag.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek h, i en j.

Terug naar nieuwsoverzicht