Update mobiliteit januari

17-2-2021 snelweg

Inmiddels is de lockdown verder aangescherpt met nog meer beperkingen. Dit is van invloed op de hoeveelheid verkeer op onze provinciale wegen.

In januari 2021 is er 18% minder verkeer op werkdagen dan in januari 2019

Zaterdag 23 januari 2021 ging om 21:00 uur de avondklok in. Omdat het aandeel verkeer in deze avonduren en nachturen gering is, is het effect op de hoeveelheid dagelijks verkeer (0-24 uur) gering. Er rijdt na het ingaan van de avondklok ongeveer 2% minder verkeer per dag over onze provinciale wegen.

Tabel 1: index motorvoertuigen 2020 en 2021. Zelfde maand 2019 = 100.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 1.

Ten opzicht van december 2020 zijn de maatregelen verder aangescherpt. Er mogen minder mensen op bezoek komen en inmiddels is er ook een avondklok ingesteld.

In januari 2021 rijdt er op werkdagen 18% minder verkeer dan in januari 2019. Vorig maand was dit nog 16% minder (december 2020 vergeleken met december 2019).

Op zaterdag is de verkeersintensiteit verder gedaald en ligt nu op driekwart op het niveau van januari 2019. Dit is natuurlijk het gevolg van het sluiten van de niet noodzakelijke winkelvoorzieningen. De laatste maanden is het verkeer op zondag redelijk stabiel ten opzichte van dezelfde maanden in 2019.

Avondklok

Op zaterdag 23 januari 2021 ging om 21:00 uur de avondklok van kracht. Tussen 21:00 en 4:30 uur is het de bedoeling dat iedereen binnen blijft. Natuurlijk zijn er uitzondingen als het noodzakelijk is om naar buiten te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze medewerkers wegbeheer bij calimiteiten en gladheidsbestrijding.

Tabel 2: Motorvoertuigen per uur gemiddelde werkdag januari 2021.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 2.

Als er gekeken wordt naar het verkeer per uur na het ingaan van de avondklok dan valt op dat (logisch) het verkeer in de periode 21:00 - 4:30 uur minder is dan in dezelfde periode voor de avondklok. Wel is het zo dat het 1e uur van het ingaan van de avondklok het verkeer nog afneemt met twee derde ten opzicht van voor, maar dat het percentage toeneemt naar mate het later wordt. Dit heeft wellicht ook te maken met de controle op naleving die aan het begin van de avond wat intensiever is dat 's morgens vroeg.

Tabel 3: Verkeer na de avondklok in januari 2021. (index voor = 100)

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 3.

En opvallend is ook dat vlak voor het ingaan van de avondklok om 21:00 er iets meer verkeer is. Waarschijnlijk gaat men toch nog snel even met de auto op pad om zaken te doen die anders na 21:00 uur werden gedaan.

Terug naar nieuwsoverzicht