Update mobiliteit maart - Het wordt weer steeds drukker op de weg

20-4-2021

Ondanks de nog steeds geldende strenge maatregelen (lockdown) rondom COVID-19 is het verkeer in maart 2021 toegenomen ten opzichte van de maanden daarvoor. De verwachting is dat deze toename zich zal voortzetten. Zeker nadat er naar verwachting versoepelingen zullen gaan optreden vanaf eind april/begin mei 2021.

Motorvoertuigen

Op werkdagen rijdt er in maart 2021 nog steeds minder verkeer dan in maart 2019. Het verschil is nu -13 % op werkdagen. Op zaterdag en zondag ligt dit iets lager. Het gaat hier dus om een relatieve vergelijking met dezelfde maand in 2019.

Grafiek 1: Index motorvoertuigen 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)


Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van Grafiek 1.

Om de absolute aantallen ook per maand inzichtelijk te maken is al het verkeer op onze permanente telpunten bij elkaar opgeteld. Op deze wijze krijg je ook inzicht in de ontwikkeling van het totale verkeer per maand. In 2019 was dit nog een normale maandelijkse verdeling over het jaar, maar in de jaren 2020 en 2021 is deze beïnvloed door de maatregelen rond COVID-19. Ook is duidelijk wat het verschil is van de verkeersdrukte op een werkdag, zaterdag of zondag.

Grafiek 1a, 1b en 1c: Motorvoertuigen werkdag, zaterdag en zondag.


Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van Grafiek 1a, 1b en 1c. 

Spitsen

In maart 2021 is het verschil tussen dezelfde maand in 2019 weer kleiner geworden dan de maanden daarvoor. De ochtendspits ligt nog ongeveer 13% achter en de avondspits ongeveer 10% achter op de aantallen verkeer in de spitsen in maart 2019.

Grafiek 2: Index motorvoertuigen 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)


Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van Grafiek 2. 

Hier is ook een vergelijk gemaakt met alle motorvoertuigen in de spitsen op alle telpunten. Naast een afname van het verkeer na maart 2020 is ook duidelijk te zien dat in de zomermaanden normaal gezien (in 2019) de spitsen een stuk lager liggen door minder woon-werk verkeer. In 2020 is zichtbaar in de zomerperiode dat het verkeer toenam ten gevolge van versoepeling van de maatregelen. Ook is duidelijk te zien dat de hoeveelheid verkeer in de beide spitsen flink hoger ligt dan de maanden daarvoor, maar nog niet op het niveau van 2019 is.

Grafiek 2a en 2b: Motorvoertuigen ochtend- en avondspits.


Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 2a en 2b.

Files

In maart 2021 is het aantal files weer iets toegenomen. Dit komt voornamelijk door de toename van het verkeer in beide spitsen. Nu de ochtendspits ook steeds drukker wordt, staan ook in die periode weer wat meer files.

Pas na versoepeling van de maatregelen zal het verkeer weer toenemen en de verwachting is dat er steeds meer files zullen ontstaan.

Grafiek 3: Aandeel weglengte met reistijd spits/restdag < 1,5.


Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 3.

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer blijft nog steeds ongeveer op hetzelfde niveau als voor COVID-19. Wel is het in maart 2021 iets weer iets toegenomen ten opzichte van de vorige maand.

Grafiek 4: Index motorvoertuigen werkdag 2020 en 2021 (zelfde maand 2019 = 100)


Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 4.

Om het absolute verschil per maand inzichtelijk te maken is ook hier de ontwikkeling op alle telpunten meegenomen. Daarnaast is voor het vrachtverkeer dezelfde verticale schaal aangehouden als bij de personenauto's waardoor het aandeel van het vrachtverkeer inzichtelijk wordt gemaakt. Dit aandeel vrachtverkeer op provinciale wegen was in 2020 zo'n 13%, zie ook Gelders Verkeer 2020.

Grafiek 4a en 4b: Personenauto's werkdag en vrachtauto's werkdag.Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 4a en 4b.

Fiets

Door het slechte week in de winterperiode wordt er in het algemeen minder gefietst dan in het voor- en najaar. In maart is er weer meer gefietst dan in de maanden daarvoor. Op werkdagen in maart 2021 is het fietsverkeer maar 5% minder dan in maart 2019. De zaterdag blijft nog wel erg achter, maar dit komt waarschijnlijk doordat veel winkels nog steeds volledig of slechts gedeeltelijk op afspraak open zijn.

Grafiek 5: Index fietsintensiteit 2020 en 2021.


Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van grafiek 5.

Als gekeken wordt naar het absoluut aantal fietsers per maand, dan is de seizoensinvloed duidelijk zichtbaar. Dit geldt niet alleen voor de werkdag, maar ook voor de zaterdag en zondag. In de zomerperiode is er minder woon-werk verkeer en zijn er ook minder scholieren. Deels wordt dit in de zomer gecompenseerd door recreatieve fietsers.

Grafiek 5a, 5b en 5c: Fietsers op werkdag, zaterdag en zondag.Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van Grafiek 5a, 5b en 5c. 

Terug naar nieuwsoverzicht