Hoe gaat het met
de Gelderlander?

Welbevinden

In de Gelderse impactmonitor beschrijven we welke gevolgen COVID-19 heeft voor de Gelderse maatschappij. Hieronder vindt u de meest actuele ontwikkelingen over het welbevinden van de Gelderse inwoners.

Hoe gaat het met de Gelderlander?

Deze vraag wordt regelmatig aan de Gelderse inwoners gesteld door middel van de monitor welbevinden

10-5-2021

Afblazen eindtoets vanwege corona raakt meisjes en leerlingen met minder welvarende ouders extra hard

Basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/2020, kregen te maken kregen met een lager schooladvies.

19-4-2021

Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren

De afgelopen 20 jaar heeft Nederland een relatief bescheiden groei in brede welvaart gekend.

8-4-2021

Persoonlijk welzijn bleef bijna gelijk

In 2020 had 66,2% van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Dat is iets meer dan een jaar eerder; toen was dat 64,7%.

6-4-2021

Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie

Mensen met een lager inkomen overlijden om allerlei redenen gemiddeld eerder dan personen met een hoger inkomen.

1-4-2021

mensen op brug in park

Een jaar met corona: ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona

Corona heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van mensen.

9-3-2021

mensen op de fiets

Wees alert op de effecten van coronamaatregelen op jongeren

Houd aandacht voor de effecten van de coronamaatregelen op jongeren nu en op de lange termijn.

2-3-2021

mensen bij een kraampje

Een doorstart van de samenleving

De coronapandemie heeft ingrijpende gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en de samenleving als geheel.

1-3-2021

mensen die wandelen in bos

Een meervoudige crisis vraagt om een meervoudige aanpak

De coronacrisis grijpt diep in hoe we werken, hoe we leven, hoe we leren en hoe we zorgen.

25-2-2021

Bijna 13.000 coronadoden tot 1 november 2020

Vanaf maart tot en met oktober 2020 stierven 12.872 mensen aan COVID-19.

17-2-2021