Afblazen eindtoets vanwege corona raakt meisjes en leerlingen met minder welvarende ouders extra hard

19-4-2021

CBS meldt dat basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/2020 te maken kregen met een schooladvies wat definitief lager uitviel dan in voorgaande jaren. Basisschoolleerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies voor het vervolgonderwijs. Dit advies kan nog naar boven worden bijgesteld als zij op basis van de eindtoets een hoger advies halen.

In schooljaar 2018/2019 kreeg 23% van de leerlingen met een hogere score op de eindtoets ook een bijstelling van het schooladvies. Omdat in het schooljaar 2019/2020 de eindtoets verviel, was het 1e schooladvies ook meteen het definitieve advies. Dat viel gemiddeld lager uit dan in voorgaande jaren. Zo werd er met 44,8% vaker een advies gegeven op vmbo-gt-niveau of lager. Dat was een jaar daarvoor nog 41,5%. Het aandeel leerlingen met een definitief advies voor vmbo-gt/havo of hoger kwam vorig jaar op 55,2%, een jaar eerder was dat 58,5%. De daling van het definitieve advies in 2019/2020 is sterker te zien bij meisjes dan bij jongens. In 2019/2020 lag het aandeel meisjes met een definitief advies voor vmbo-gt/havo of hoger 6,9% lager dan een jaar eerder. Onder jongens bedroeg de afname 4,4%. Meisjes behaalden in het verleden vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets en kregen daarna ook vaker dan jongens een bijstelling van het schooladvies. Niet alleen meisjes kregen in schooljaar 2019/2020 te maken met een lager definitief advies door het vervallen van de eindtoets, dit geldt ook voor leerlingen uit de lagere sociaaleconomische groepen. Hoe lager het inkomen, hoe lager het gemiddelde advies.

Terug naar nieuwsoverzicht