Een doorstart van de samenleving

1-3-2021 mensen bij een kraampje

De coronapandemie heeft ingrijpende gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en de samenleving als geheel. Bovendien dreigt deze crisis urgente vraagstukken op het gebied van klimaat en leefomgeving naar de achtergrond te dringen. Wacht daarom niet met het opstellen van het herstelbeleid tot het afronden van een nieuw regeerakkoord. Dat duurt wellicht maanden en er is nu, gezien de aanhoudende coronacrisis, geen tijd te verliezen.

Dat schrijven het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk briefadvies aan het demissionaire kabinet.

In het briefadvies benoemen de 3 planbureaus een aantal aandachtspunten bij het openen van de samenleving en maatschappelijk herstelbeleid. Ze benadrukken allereerst om het perspectief van brede welvaart om het bredere afwegingskader in het vizier te houden. In lijn met dit advies vragen ze ook aandacht voor het belang van bestaande kwetsbaarheden. Het risico bestaat dat via bestaande (beleids)lijnen losstaande herstelplannen ontwikkeld worden, die niet goed op elkaar aansluiten en elkaar ook niet versterken. Een ander punt van zorg is dat de huidige focus op de urgente problemen in het hier en nu het risico meedraagt dat een aantal andere belangrijke maatschappelijke vraagstukken die bestonden vóór de pandemie, ondergesneeuwd raken. Ze vragen aandacht voor het benutten van kansen die zich voordoen. Tot slot vragen ze te letten op een zuivere rolverdeling tussen experts en bestuurders bij de besluitvorming en het betrachten van transparantie over de gemaakte afwegingen.

Terug naar nieuwsoverzicht