Hoe gaat het met de Gelderlander?

10-5-2021

Deze vraag wordt regelmatig aan de Gelderse inwoners gesteld door middel van de monitor welbevinden. En ondanks de aanhoudende COVID-19 crisis en de daarmee gepaard gaande beperkingen, zijn we net zo gelukkig en tevreden als vorig jaar.

De meeste inwoners voelen zich veilig en thuis in hun buurt. De meesten voelen zich onderdeel van de samenleving, maar een kleine groep heeft het gevoel minder mee te kunnen doen. Deze mensen zijn minder of niet gelukkig en minder of niet optimistisch over de toekomst. Ook vindt meer dan één op de vijf Gelderlanders dat er te weinig vrijheid van meningsuiting is en maakt ongeveer de helft zich zorgen over discriminatie in Nederland. Opvallend is dat vrouwen deze zorgen vaker hebben dan mannen.

Vrijheid waardevol

In de monitor gaf vrijwel iedereen aan vrijheid waardevol te vinden. Dat besef wordt het meest aangewakkerd door historische of actuele verhalen. Ook herdenkingsbijeenkomsten dragen hieraan bij. Zorgen zijn er ook. Vrijwel elke respondent heeft het gevoel dat anderen niet voldoende begrijpen hoe waardevol vrijheid is. Stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog wordt door een overgrote meerderheid van zowel jonge als oudere Gelderlanders belangrijk gevonden. In het programma Vrijheid wordt hier volop aandacht aan besteed. Gedeputeerde Leefbaarheid Peter van ’t Hoog: “Geweldig dat de waardering voor vrijheid na 76 jaar nog steeds springlevend is. Dat gevoel moeten we met z’n allen koesteren en onderhouden”.

Achtergrond over de monitor welbevinden

Half april kwam de eerste monitor van 2021 online via Kieskompas. Het thema: hoe inclusief is de Gelderse samenleving? Eind april hadden 3334 mensen het onderzoek volledig ingevuld, waarvan 2842 mensen via het Gelderlandpanel (5909 panelleden, 48% van alle panelleden), 391 nieuwe Kieskompas-panelleden en 101 mensen via de anonieme link. Van de 3334 mensen die het onderzoek invulden, gaven 3258 mensen aan in Gelderland te wonen. Dit jaar komt de monitor vier keer online op onze website, steeds met een ander thema.

Terug naar nieuwsoverzicht