Persoonlijk welzijn bleef bijna gelijk

6-4-2021

Het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking is het afgelopen jaar nauwelijks veranderd. In 2020 had 66,2% van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Dat is iets meer dan een jaar eerder; toen was dat 64,7%.

Tevredenheid over sociaal leven nam af

De tevredenheid over het sociale leven nam wel iets af. Het aandeel van mensen met een laag persoonlijk welzijn en het percentage mensen met een hoog persoonlijk welzijn veranderde bijna niet. Van de volwassen bevolking had 2,6% in 2020 een laag welzijn, met een rapportcijfer van 1 tot en met 4. Een jaar eerder was dat 2,8%. Met een score van 7 tot en met 10 had 66,2% van de Nederlandse volwassenen een hoog welzijn. In 2019 was dat 64,7%.

Mannen vaker gelukkig dan vrouwen

Meer mannen dan vrouwen hebben een hoog welzijnsniveau. En in de leeftijd tot 35 jaar is het niveau van welzijn iets hoger dan bij oudere leeftijdsgroepen. Sterker onderscheidend is opleidingsniveau. Van de lager opgeleiden heeft 55,1% een hoog welzijn. Dat loopt op tot 65% bij middelbaar opgeleiden en 76,1% bij hoger opgeleiden.

Grafiek 1: Persoonlijk welzijn 2020, geslachtGrafiek Persoonlijk welzijn 2020, naar geslacht

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van Grafiek 1: Persoonlijk welzijn 2020, geslacht.

Terug naar nieuwsoverzicht