Wees alert op de effecten van coronamaatregelen op jongeren

2-3-2021 mensen op de fiets

Houd aandacht voor de effecten van de coronamaatregelen op jongeren nu en op de lange termijn. Geef ze ook iets terug en betrek ze bij oplossingen. Daarvoor pleiten de voorzitters van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, de Onderwijsraad en het College voor de Rechten van de Mens in een podcast.

Ze kijken met zorg naar de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren. Er zijn maatregelen nodig om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de rechten en belangen van jongeren. Dat betekent het voortdurend zoeken naar evenwicht. En hoe kun je nu en bij toekomstige lockdowns goed rekening houden met rechten en belangen van jongeren?

Kwetsbaarheid jongeren 

Jongeren worden extra hard geraakt door de coronamaatregelen. Ze zijn minder kwetsbaar voor het virus, maar extra kwetsbaar voor de effecten van het beleid ter bestrijding van het virus. Juist voor hen is het belangrijk om in deze fase van hun leven contact met anderen te hebben en te ontdekken. Voor hen hebben maatregelen als het (deels) sluiten van scholen en de avondklok grote gevolgen. Vanuit mensenrechten bezien is de vraag of het recht op gezondheid nog steeds vóór gaat na bijna 1 jaar maatregelen. Mensenrechten vereisen het voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen verschillende belangen én het matigen van de gevolgen voor kwetsbare groepen. Corona werkt als versterker van kansenongelijkheid die er in het onderwijs al was.

De overheid moet nu aan de slag om de schadelijke effecten in te perken. De voorzitters bepleiten een adaptieve toekomststrategie. Het nadenken over hoe om te gaan met nieuwe risico’s in de samenleving moet nu beginnen. Positieve ontwikkelingen naar aanleiding van deze pandemie, zoals flexibiliteit en innovatie, moeten we ook vasthouden. Een les voor de toekomst is dat een brede blik, breder dan alleen van het OMT noodzakelijk is. Een adaptieve toekomststrategie behelst ook crisisbestendig onderwijs. Toverwoord daarbij is flexibiliseren: met tentamens, roosters, in ruimtes en menskracht. Maar betrek jongeren ook bij de oplossing.

Terug naar nieuwsoverzicht