Huizenmarkt trekt zich weinig aan van economische situatie

21-1-2021 nieuwbouw appartementencomplex

Het lijkt erop dat de economie nog geen invloed heeft op de woningmarkt. Het aantal verkochte huizen in 2020 komt al dicht bij het record van 2017 en het woningaanbod neemt verder af.

Stijging prijzen

ABN-AMRO heeft ramingen voor de woningmarkt fors naar boven bijgesteld. Waar ze eerder een stabilisatie van prijzen in 2021 voorzagen, houden ze nu rekening met een stijging van 5%. De 1e reden daarvoor is het overloopeffect van de sterke prijsstijging in de 2e helft van 2020. Hierdoor liggen in 2021 de prijzen hoger. De 2e reden is dat het vaccin meer zekerheid geeft over de toekomst. Wel neemt het aantal werklozen in 2021 toe.

Werkloosheid

De verwachte toename van de werkloosheid zal effect hebben op de woningmarkt. Eerst via minder verkochte woningen, daarna via een lagere stijging van de huizenprijzen. Na een stijging van het aantal verkochte woningen met 7,5% in 2020, zullen de woningaankopen volgens onze prognose in 2021 dalen met 10% en in 2022 met 5%.

Regionale verschuiving

Er is een regionale verschuiving zichtbaar. Waar de prijzen eerder nog vooral hard stegen in de grote steden, zijn het nu de randgemeenten daarvan en de steden buiten de Randstad die een inhaalslag maken. Hier zijn economische oorzaken voor aan te wijzen. Daarnaast kunnen ook veranderende woonvoorkeuren de regionale verschuiving verklaren. Als mensen vaker thuis werken, zullen ze de afstand naar het werk minder belangrijk vinden en zullen ze meer behoefte hebben aan extra binnen- en buitenruimte.

Terug naar nieuwsoverzicht