Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad

10-3-2021 paarden in weiland

In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan 30 jaar verlaten vaker dan voorheen de Randstad. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar aanleiding van vragen uit de media.

Invloed van corona op verhuisbewegingen

De coronamaatregelen hebben, zo wordt verondersteld, invloed op het verhuisgedrag. De verwachting dat thuiswerken ook in de toekomst zal blijven, maakt dat men meer behoefte heeft aan ruimte. Van april tot en met december 2020 verhuisden 1,15 miljoen mensen, 6% meer dan in dezelfde periode van 2019. Bijna 6 op de 10 bleven in dezelfde gemeente wonen. 42% van de verhuisden vertrok naar een andere gemeente, in 2015 was het nog 40%. Bijna 140.000 mensen, 12% van alle verhuisden, vertrokken naar een andere macroregio.

Verhuizingen steeds meer gericht op regio’s buiten de Randstad

Er verhuizen ieder jaar meer mensen van de Randstad naar buiten de Randstad. In 2020 verhuisden 37.000 mensen vanuit de randstad naar de intermediaire zone, andersom was dit 27.000 mensen. Er is een vergelijkbare ontwikkeling gaande tussen de Randstad en de nationale periferie. In 2020 is de al aanwezige toename van verhuizing naar de nationale periferie sterker dan in voorgaande jaren.

Tabel 1: Saldo verhuizingen, april tot en met december.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van tabel 1. Bron: CBS.

Vooral boven de 30 jaar en stellen zonder kinderen vaker de Randstad uit

De toename is vooral te zien bij mensen boven de 30, de sterkste toename is te zien bij vijftigers en zestigers. Vooral stellen zonder kinderen, maar ook gezinnen met kinderen zijn de afgelopen jaren verhuisd uit de Randstad.

Vooral regio’s in Gelderland, Drenthe en Limburg groeien

Vooral de regio’s in Gelderland, Drenthe en Limburg groeien. Tussen 1 april en het einde van 2020 kreeg het COROP-gebied de Veluwe er door binnenlandse verhuizingen de meeste inwoners bij, ruim 2.000. Dat zijn 3 mensen per 1.000 van de zittende bevolking. Ook in Oost-Groningen, grote delen van Drenthe, de Achterhoek, Midden-Limburg, Zuidwest-Gelderland en Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) groeide de bevolking met 3 of meer per 1.000 door binnenlandse verhuizingen. Grote steden raken al jaren per saldo ook inwoners kwijt door verhuizingen en groeien vooral door immigratie en in mindere mate door natuurlijke aanwas. Maar in 2020 verloren zij door verhuizingen meer inwoners dan in 2019.

Kaart 1: Saldo verhuizingen april tot en met december 2020.

Of bekijk de digitaal toegankelijke versie van kaart 1.

Terug naar nieuwsoverzicht