Veranderende woonbehoeften door corona?

13-11-2020 boerderij

De COVID-19-uitbraak heeft grote impact op ons dagelijkse leven. School, werk, sport, familie; alles is op dit moment anders. Provincie Gelderland onderzoekt periodiek de gevolgen van de crisis en de maatregelen van de landelijke overheid op het welbevinden van de Gelderse bevolking. De uitkomsten helpen provincie Gelderland mee te denken over de impact van deze crisis op het persoonlijke leven van de Gelderlanders en worden gebruikt om Gelderland zo goed mogelijk door deze periode te helpen. Het meest recente onderzoek is uitgevoerd tussen vrijdag 30 oktober en woensdag 4 november 2020 en vormt de 7e rapportage in de reeks onderzoeken naar de impact van COVID-19 op het welbevinden van Gelderlanders. In deze editie is er ook speciale aandacht voor de veranderende woonbehoeften naar aanleiding van COVID-19.

Veranderde woonwensen

In het vorige onderzoek (7 tot 13 oktober 2020) gaf ruim 8 op de 10 Gelderlanders aan tevreden te zijn met zijn/haar woning. In dit onderzoek vroegen we Gelderlanders in hoeverre hun woonwensen sinds de corona-uitbraak veranderden. 1 op de 6 Gelderlanders zegt er sinds de COVID-19-uitbraak vaker over na te denken om te verhuizen, en 1 op de 7 zegt behoefte te hebben aan een grotere woning. Daarnaast zegt een relatief grote groep van meer dan 4 op de 10 sinds de corona-uitbraak meer behoefte aan een groene omgeving te hebben.

Verschillen binnen en buiten de stad

Ruim een kwart van de Gelderlanders die in de stad wonen, geeft aan er vaker over nagedacht te hebben om te verhuizen. Het is dan ook niet verrassend dat vooral Gelderlanders uit de meer stedelijke regio’s als Nijmegen en Arnhem, hiermee vaker instemmen. Ook geven Gelderlanders die in het stadscentrum wonen vaker aan dat ze behoefte hebben aan een grotere woning. Gelderlanders uit Rivierenland en Gelderlanders die in het buitengebied wonen, vinden het vaker minder belangrijk om dicht bij hun werk te gaan wonen; toch is hier maar een minderheid van 1 op de 4 het mee eens. Tot slot zien we grote verschillen bij de stelling om liever buiten de stad te wonen. Gelderlanders die al in een dorp of het buitengebied wonen, zijn het hier vaker (helemaal) mee eens. Maar ook 1 op de 5 Gelderlanders die in het centrum van een stad wonen en bijna 3 op de 10 Gelderlanders die in een buitenwijk van de stad wonen, zouden sinds de COVID-19-uitbraak liever buiten de stad wonen.

Terug naar nieuwsoverzicht