Woningmarkt houdt zich goed maar onzekerheden blijven

15-3-2021

Ondanks dat 2020 een sterk jaar was voor de woningmarkt, blijven de onzekerheden op de woningmarkt door de coronacrisis uitzonderlijk groot. Gemiddeld stegen de woningprijzen in 2020 met +7,8% op jaarbasis harder dan in 2019 (+6,9%). Het aanbod te koop staande woningen nam gedurende het jaar af en zorgde voor extra opwaartse prijsdruk.

Krapte op de woningmarkt

Hoewel er veel aandacht is voor de krapte op de woningmarkt, nam de schaarste aan woningen in 2020 met zo’n 30.000 woningen af. De huishoudgroei was veel lager dan in andere jaren, terwijl de bouw slechts licht terugviel. Ook in 2021 verwacht ING dat het aantal huishoudens tijdelijk minder groeit dan in eerdere jaren. Dit is een belangrijke reden om in 2021 uit te gaan van enige afkoeling van de prijzen. Toch is het ook mogelijk dat de prijzen verder stijgen of juist sterker dalen dan we verwachten.

Steun en lageren rentes

Door de coronasteunmaatregelen en verdere daling van de rentes lijkt de woningmarkt tot nu toe wel immuun voor de coronacrisis. De steun en lagere rentes hebben de woningmarkt afgelopen jaar op 3 manieren gestut. Als gevolg van de steun en lagere rentes:

  1. bleef de betaalbaarheid van een koopwoning op peil;
  2. nam de activiteit van beleggers op de woningmarkt toe.

Vertrouwen in de woningmarkt blijft op peil

Anders dan tijdens de grote recessie in 2008, blijft het vertrouwen in de woningmarkt tot nu toe op peil. Het vertrouwen in de woningmarkt is na een kleine dip vanaf april in de tweede helft van het 2020 weer hersteld. 3 belangrijke verschillen met de vorige crises spelen hier een rol. Allereerst is het beleid van de overheid duidelijk anders. Ten tweede is de coronacrisis niet het gevolg van kwetsbaarheden in de economie, maar heeft ze een epidemiologische oorzaak. Ten derde hebben de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren de woningprijzen tot nu toe gestut, omdat doorstromers hun overwaarde inbrachten bij de aanschaf van een volgende woning.

Grafiek: Aanbod te koop staande woningen historisch laag

Aanbod te koop staande woningen historisch laag

De krapte op de woningmarkt nam verder toe, maar het woningtekort nam intussen af. Door de aanhoudende woningvraag kwam het aantal woningverkopen boven het aantal nieuw te koop gezette woningen uit. Hierdoor daalde het aandeel te koop staande woningen gedurende 2020 naar een historisch dieptepunt: van 1,2% van alle koopwoningen naar 0,9%. Vergeleken met 2019 viel de huishoudensgroei in 2020 naar schatting ongeveer 40% lager uit. In 2020 kwamen er naar schatting 44.000 huishoudens bij, terwijl de woningvoorraad met zo’n 75.000 woningen toenam. Dit betekent dat het totale woningtekort met naar zo’n 30.000 is ingelopen. De schaarste aan woningen nam dus iets af. De belangrijkste oorzaak voor de lagere huishoudensgroei is de lagere toestroom van immigranten (vooral arbeidsmigranten), als gevolg van de coronacrisis.

Grafiek: Aanbod te koop staande woningen

Terug naar nieuwsoverzicht